تاریخ ثبت در ایصدا : 1395/02/15 | 00 : 10 : 23
ترکیب منچسترسیتی برای رویارویی با رئال اعلام شد
ترکیب منچستر سیتی برای رویارویی با رئال مادرید اعلام شد.
 
نمایش و عدم نمایش پنل
۰
۰
اطلاعات خبر
تعداد کل بازدیدها : ۱۱۱
تاریخ ثبت خبر در ایصدا: یازده ماه پیش
.........................................................
نفر
.........................................................
مورد
اطلاعات خبر
امتیاز در سایت ها
امتیاز در سایت ها مورد
ایمیل شما:  
ایمیل گیرنده: