تاریخ ثبت در ایصدا : 1395/02/16 | 00 : 06 : 00
بنیادهایی که تیشه به ریشه همایش ملی چهره‌های ماندگار زدند
شرکت‌ها و بنیادهایی که عمدتا با اهداف مالی و سوء‌استفاده از عنوان همایش چهره‌های ماندگار تشکیل شده‌اند، تیشه به ریشه این همایش ملی می‌زنند.
 
نمایش و عدم نمایش پنل
۰
۰
اطلاعات خبر
تعداد کل بازدیدها : ۱۰۴
تاریخ ثبت خبر در ایصدا: یازده ماه پیش
.........................................................
نفر
.........................................................
مورد
اطلاعات خبر
امتیاز در سایت ها
امتیاز در سایت ها مورد
ایمیل شما:  
ایمیل گیرنده: