تاریخ ثبت در ایصدا : 1395/02/16 | 00 : 17 : 00
بارش تگرگ به شش روستاي بخش ارس شهرستان پلدشت 25 ميليارد ريال خسارت زد
اروميه- ايرنا- بخشدار بخش ارس شهرستان پلدشت گفت: بارش شديد تگرگ به شش روستاي اين بخش خسارت زيادي وارد كرد.
 
نمایش و عدم نمایش پنل
۰
۰
اطلاعات خبر
تعداد کل بازدیدها : ۱۲۸
تاریخ ثبت خبر در ایصدا: یازده ماه پیش
.........................................................
نفر
.........................................................
مورد
اطلاعات خبر
امتیاز در سایت ها
امتیاز در سایت ها مورد
ایمیل شما:  
ایمیل گیرنده: