تاریخ ثبت در ایصدا : 1395/02/16 | 00 : 18 : 00
چرا وزیر ورزش مجوز کتبی برای انتخابات فوتبال نمی دهد؟
این خودداری دیگر خیلی مشکوک شده و باید تا صبح شنبه منتظر این قضیه ماند و دید کار در نهایت به کجا می انجامد. گودرزی از دوماه پیش بصورت شفاهی می گوید که مجوز لازم را می دهد یا مصوبه دولت را می گیرد اما همچنان این کار را نکرده است.
 
نمایش و عدم نمایش پنل
۰
۰
اطلاعات خبر
تعداد کل بازدیدها : ۱۱۴
تاریخ ثبت خبر در ایصدا: یازده ماه پیش
.........................................................
نفر
.........................................................
مورد
اطلاعات خبر
امتیاز در سایت ها
امتیاز در سایت ها مورد
ایمیل شما:  
ایمیل گیرنده: