تاریخ ثبت در ایصدا : 1396/01/01 | 00 : 33 : 00
جهت گیری دولت ایجاد یک میلیون شغل در سال 96
 
نمایش و عدم نمایش پنل
۰
۰
اطلاعات خبر
تعداد کل بازدیدها : ۱
تاریخ ثبت خبر در ایصدا: یک ماه پیش
.........................................................
نفر
.........................................................
مورد
اطلاعات خبر
امتیاز در سایت ها
امتیاز در سایت ها مورد
ایمیل شما:  
ایمیل گیرنده: